Välkommen till Bottnia IT - Vi bygger framtidens kommunikation till Er

Vi projekterar, bygger och underhåller nätverk för våra kunder. Vår specialitet är effektiva byggnationer, utan att sänka kvalitén på det färdiga nätet. Vi bygger bredband i glesbygd och mindre centralorter samt industrier och ortssammanbindande nät mellan byar och kommuner.

Vi förfogar över alla maskiner, från 300 kg kedjegrävare och uppåt. Svetsutrustning för singelmode och multimode samt mätinstrument. Vår personal utbildas kontinuerligt.

Har Ni frågor eller vill komma i kontakt med oss, tveka inte att ringa eller e-posta.




Bruksanvisning
Zip-Up


Bottnia IT, Klintvägen 39, 915 91 Robertsfors, Reg nr:556622-6360